Agresivnost zbog uspostavljanja hijerarhije u dominaciji

Ukoliko imate više mačaka u domaćinstvu sasvim je normalno da povremeno dođe do ispoljavanja agresivnosti i međusobnih sukoba.
U mačjem društvu se vrlo brzo uspostavlja hijerhija u dominaciji. Najstarija mačka će obično biti na vrhu hijerarhijske lestvice ali to nije obavezno pravilo. Temperament i karakter često imaju važnu ulogu u stvaranju međusobnih odnosa. Dominantna mačka sedi na najvišem mestu u kući, prva uzima hranu, dolazi da se mazi, započinje igru… Ostale mačke joj to uglavnom dopuštaju ali ponekad i one pokažu inicijativu i tada može doći do sukoba. Naravno, postoje situacije u kojima mlađe mačke pretenduju na poziciju broj 1 što takođe može biti uzrok sukoba. Da bi se održao red i smanjili sukobi, vlasnici treba da pre svega prepoznaju dominantnu mačku. Ovoj mački moraju da posvete posebnu pažnju što podrazumeva da prvo njoj priđu, ponude hranu ili se poigraju. Iako ova mačka ponekad i nije omiljena vlasniku ili smatra da ona ne zaslužuje tu poziciju ovaj odnos treba održavati. Ukoliko se radi suprotno, sukobi će biti još češći i žešći a agresivnost može biti preusmerena i na druge članove domaćinstva. Ono što se nikada ne sme zaboraviti kada govorimo o dominaciji unutar doma koji delimo sa više mačaka je da vlasnik mora biti najdominantniji član zajednice koji postavlja i sprovodi pravila ponašanja.