Nega golubova

petopedija-nega-golubova-3

Golubić na dlanu

Nega golubova podrazumeva brigu o njihovom zdravlju, ishrani, životnom prostoru i zdravlju.

Životni prostor
Održavanje životnog prostora golubova podrazumeva neškodljivu dezinfekciju. Kako bi dezinfekcija bila uspešna, najpre se mora mehanički odstraniti nečistoća, a zatim i hemijski delovati na životni prostor golubova. Hemijska dezinfekcija se ne sme sprovoditi kada su golubovi unutar kaveza. O učetalosti dezinfekcije i sredstvima koja se koriste potrebno je konsultovati veterinare. Nikako se ne smete odlučiti na prskanje životnog prostora golubova mešanjem doze hemijskih sredstava i vode na sopstvenu ruku. Nakon odrađene dezinfekcije, sledi dezinsekcija i deratizacija. Opet, za način i sredstva kojima to možete bezbedno uraditi konsultujte veterinara.

Kavez golubova letača specifičan je u odnosu na životni prostor ukrasnih golubova, jer je reč o sportskim rasama. Životni prostor sportskih golubova mora biti funkcionalan. Kavez za držanje letača mora imati više pregrada: pregradu za matično jato, pregradu za mužjake letače ali i pregradu za ženke letače. Pored toga tu su i  pregrada za mlade, žičana klopka za privikavanje, start i povratak, kao i žičani trem za hranjenje, kupanje i sunčanje.

Ishrana
Pravilna ishrana je preduslov zdravlja pernatih ljubimaca. Veoma je važno pridržavati se pravila zdrave ishrane ali je i prilagodjavati specifičnim potrebama koje su vezane za namenu i rasu golubova. Svakako da neke ukrasne rase ne treba hraniti hranom iste energetske vrednosti kao visokoletače ili pismonoše. Više o ishrani pisali smo OVDE!

Trening letača
Sa treningom letača potrebno je krenuti veoma rano. Stariji golubovi gotovo da ne mogu da nauče letenje na letačkom kavezu. Izuzetaka uvek ima, ali ne čine pravilo. Treniranje mladih letača počinje pred njihovo izletanje iz gnezda. Dužina prvih treninga ne sme biti preduga da se mladi ne bi zamorili i da im trening ne dosadi. Treninzi odraslih golubova trebalo bi da se odvijaju na različitim mestima svakog dana.