Pas u znaku raka!

Preosetljiv, intuitivan i posesivan pas rak smatra sebe još jednim od vaše dece. Velika je maza i zahteva puno pažnje, maženja i grljenja. Njegova pažnja biće usmerena isključivo na vlasnika, dok ga nepoznati ljudi neće preterano interesovati. Budite oprezni pri kritikovanju, veoma je osetljiv i dobro pamti, što ga izdvaja od ostalih znakova.