Naslovna VESTI PSI Ivan Tokin: Pas mi je pomogao DA BUDEM BOLJI ČOVEK! (VIDEO)

Ivan Tokin: Pas mi je pomogao DA BUDEM BOLJI ČOVEK! (VIDEO)

0
ivan tokin petface
Foto: Plezirmagazin.net

Naš književnik Ivan Tokin izjavio je nedavno za intervju u dnevnom listu Politika da su mu psi bliski koliko i druga živa bića i da su mu možda draži od svih drugih.

Tokin je objavio knjigu “Pas” u izdanju izdavačke kuće Samizdat B92 u kojoj je pripovedač upravo naš najbolji prijatelj, i svet se vidi iz njegove perspektive kako voli i svog vlasnika, njegovu ženu, prijatelje…

PROČITAJTE I:

PSEĆI KUVAR: Maja Volk napisala knjigu u kojoj preporučuje BILJNU ISHRANU PASA! (ANKETA)

On kaže da u knjizi pas voli život, sve što je u skladu sa životom njemu je drago, tako i neki ljudi.

-Me­ni je pas s ko­jim sam ži­veo po­mo­gao da bu­dem bo­lji čo­vek, ne mno­go, ali ko­li­ko sam mo­gao. On je imao po­ve­re­nja u me­ne kao da sam ja ne­ki čo­vek od po­ve­re­nja, a ni­sam bio, pa sam se tru­dio da po­sta­nem do­sto­jan to­ga što je taj pas ose­ćao pre­ma me­ni, i us­peo sam da ga ne iz­ne­ve­rim, rekao je Tokin za Politiku.

Na novinarsko pitanje, kako ob­ja­šnja­va­ po­stu­pak čo­ve­ka ko­ji je svog lju­bim­ca sma­trao čla­nom po­ro­di­ce, dok ga jed­no­ga da­na ni­je iz­ba­cio na uli­cu, Tokin kaže da taj čovek ne ume drugačije.

-Ipak, mi­slim da tih ži­vo­ti­nja ko­je ni­ko ne že­li i ne hra­ni u na­šem dru­štvu ima mno­go ma­nje ne­go onih kao što su pi­li­ći, svi­nje, kra­ve i osta­le ži­vo­ti­nje ko­je že­li­mo i hra­ni­mo dok ne oglad­ni­mo. Psi od­lič­no pro­la­ze ov­de. Mi­slim da sve to go­vo­ri o na­šem dru­štvu, ne­što što ne vi­di­mo, s ko­je god stra­ne da po­gle­da­mo, objasnio je Tokin za Politiku.

Divno razmišljanje, zaista lepe reči…

petface viber

POGLEDAJTE BONUS VIDEO SA PETFACE YOUTUBE KANALA: 

*Nije dozvoljeno preuzimanje celog ili delova teksta i grafičkih segemenata bez prethodne saglasnosti autora.

Prethodni tekstNA STOTINE PASA IZGUBILO ŽIVOT, aktivisti pokušali da ih spasu, NISU USPELI! (VIDEO)
Sledeći tekstNAJDEPRESIVNIJI PAS BEOGRADA: Pas odbija i hranu i vodu, kao da čeka nekoga… (VIDEO)

POSTAVI ODGOVOR

Napišite svoj komentar
Unesite vaše ime