Naslovna VESTI Kako DRŽATI GOLUBOVE u stambenim zgradama, a ispoštovati svu zakonsku regulativu?

Kako DRŽATI GOLUBOVE u stambenim zgradama, a ispoštovati svu zakonsku regulativu?

0
drzati golubove petface

Držanje golubova je veoma važan i odgovoran poduhvat. Vlasnik bi trebalo da bude odgovoran i prema drugim stanarima, unutar stambene zgrade, ali i prema golubovima koje drži. Pored svih potreba golubova za dobar život, dobro bi bilo upoznati se sa odredbama Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda (koja je stupila na snagu 2011. godine, a stoji na sajtu Veterine Beograd), kako bi se i zakonska regulativa ispoštovala.

Ovom odredbom se na teritoriji grada Beograda određuju mesta i prostori da se drže domaće životinje i kućni ljubimci. Takođe se ovom odlukom uređuje i mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine, organizovanje zoohigijenske službe i obezbeđivanje prihvatilišta za napuštene životinje, na teritoriji grada Beograda.

Kokcidioza golubova

Član 2. ove odluke određuje da se domaćim životinjama smatraju one koje je čovek odomaćio i kojima opstanak zavisi od neprestane brige čoveka, a to su kopitari i papkari, živina, kunići i golubovi.

drzati golubove petface

Stav 1 ovog člana propisuje u kojim prostorijama mogu da se drže domaće životinje. Golubovi se mogu držati u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća.

Prema ovoj odluci (Član 11.) pod „golubovi“ se smatraju golubovi pismonoše, visokoletači i ukrasni golubovi.

Golubovi se mogu držati na krovu ili tavanu u stambenoj zgradi, u posebno ograđenom prostoru, uz prethodno pribavljenu saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade. Golubovi se mogu držati na tavanu ili terasi u porodičnoj kući, u posebno ograđenom prostoru. Golubovi se mogu držati i u dvorištu porodične kuće, u posebno ograđenom prostoru, pod uslovom da je udaljen najmanje deset metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekata na susednoj parceli, navodi se u Članu 12. Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda.

Monilijaza kod golubova

Golubovi se prema ovom članu mogu držati i u dvorištu stambene zgrade, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća, golubovi se mogu držati u posebno ograđenom prostoru, pod uslovom da je udaljen najmanje deset metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekata na susednoj parceli, i po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća.

Nadzor nad sprovođenjem odluke     

Prema Članu 31. nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne poslove. Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije. Komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija. Držalac životinje dužan je da komunalnom inspektoru i komunalnom policajcu omogući neometano vršenje poslova, omogući pristup objektima i životinjama, stavi na uvid sva potrebna dokumenta i u ostavljenom roku dostavi potrebne podatke i postupi po nalogu.

drzati golubove petface

Kazne propisane za kršenje odluke

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda u Članu 34. propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 75.000,00 kazniti za prekršaj fizičko lice ako: nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika porodične kuće, objekat u kome drži golubove nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli i ako nije pribavio saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća, ne omogući komunalnom inspektoru i komunalnom policajcu neometano vršenje poslova, odnosno pristup objektima i životinjama, ne stavi stavi na uvid sva potrebna dokumenta i u ostavljenom roku ne dostavi potrebne podatke i ne postupi po nalogu.

Pre neg što se odlučite da držite golubove u svojoj stambenoj zgradi, dvorištu ili slično, na teritoriju grada Beograda, dobro se informišite o svojim obavezama i pravima kako ne biste vi i vaši golubovi imali problema.

*Nije dozvoljeno preuzimanje celog ili delova teksta i grafičkih segemenata bez prethodne saglasnosti autora.

Prethodni tekstSanja je snimila čoveka kako maltretira konja i SRCE NAM SE SKAMENILO! (VIDEO)
Sledeći tekstAko primetite ovakve promene na vašoj ptici, možda ona doživljava STRES!

POSTAVI ODGOVOR

Napišite svoj komentar
Unesite vaše ime